ARBORISTSKOLAN

- Professionella utbildningar & certifieringar i trädklättring

Professionella 
utbildningar & certifieringar i 
trädklättring!

ArboristSkolan erbjuder professionella utbildningar och certifieringar i trädklättring, sektionsfällning och beskärning.

Våra trädklättringsutbildningar och CPT (Certified Professional Treeclimber) -certifieringarna uppfyller självklart alla myndighetskrav och bygger på mera än 40 års erfarenhetar med klättring och säkerhet i stor höjd.
Det finns: 
A -utbildning, 2 dg.
B -utbildning, 5 dg.
C -utbildning, 7 dg.

Nya kurstider för 2020 ute nu !

Andra trädklättringsutbildningar.  

Tveka inte att ta kontakt, om du har frågor.

Vi ser fram emot att höra från dig!

 

ArboristSkolan