ARBORISTSKOLAN

- Professionella utbildningar & certifieringar i trädklättring

B. Professionell utbildning och certifiering i trädklättring, sektionsfällning och firning.

5 dagar. Ca. 4-6 delt. per instruktör.

 

Målet med utbildningen är att ge dig kunskaper och erfarenhetar i att fälla oroande eller svåra träd med hjälp av trädklättring, sektionsfällning och firning, på ett professionellt och säkert vis.

Under utbildningen går vi igenom professionell trädklättring och sektionsfällning av träd med motorsåg.

Praktiskt och när det gäller kunskap ingår följande:
- Personlig säkerhetsutrustning
- Klätterutrustning och knopar
- Klättringstekniker och -kunskap
- Klättring med sporre / stegjärn och fångbälte
- Skogsklättringsmetod; byte mellan bälte och rep
- Hantering av motorsåg i träden
- Sågningstekniker
- Renskäring av träd
- Riktad fällning
- Sektionsfällning
- Firning av topp och sektioner
- Säkra arbetsplatser
- Samarbete mellan klättrare och markman
- Räddningar av kollega i samband med sektionsfällning
- Lagstiftning och regelverk
På utbildningen kommer du att få ett ett heltäckande skriftligt material som beskriver innehållet på utbildningen.

Förkunskaper / krav:
- God fysik
- Grundläggande kunskaper om träd
- Första hjälpen kurs (intyg kan avvakta i 6 mdr).
A2. Startkurs i trädklättring.
- Rutinerat användare av motorsåg med dokumentation för detta, tex:
Dansk: Motormanuell trädfällning eller Motorsågscertifikat CS30 och CS31 
eller...
Svensk: Motorsågskörkort, åtminston klass B, Trädfällning, grundläggande i enlighet med Säker Skog.
Se mera om våra motorsågskörkortsutbildningar här.
Det finns även en översikt över Skogsstyrelsens och Säker Skogs motorsågskörkortkurs, A&B här.
Vi förbehåller oss rätt att vägra deltagare, om vi bedömer, att de inte har den rutin, erfarenhet och säkerhet som krävs för att klättra säkert med motorsåg.

Förutsättningar för att bli certifierat:
- Gå igenom CPT-B -certifieringen.
- Signerat intyg för Grundläggande förstahjälpenutbildning, inkl. HLR (Hjärt Lung Räddning), enligt DFR eller SFR eller HLR.
Om du inte har din förstahjälpen kurs på plats, när utbildningen börjar, kan du ändå ta del i utbildning och certifiering och sen skicka kopia av intyg för förstahjälpen kurs efter slutet av utbildningen.
Se dom precisa krav till första hjälpen intyg här.

Vanliga första hjälpen utbildningar har begränsat giltighet, typiskt mellan ett och tre år.
Vi rekommenderar Utbildningen i Friluftslivet Förstahjälp / Wilderness Medicine
Förutom, att den är relevant för arbete i avlägsna skogsmiljöer, finns inte heller någon begränsning på giltigheten.

På sista dagen sker en skriftlig och praktisk tentamen / certifiering (
CPT-B-certifieringen).

Pris: SEK: 11.990,- / delt. inkl. utbildning och certifiering, excl. klätterutrustning. (Vi erbjudar, att du kan hyra (i begränsat mån) eller köpa färdigt paket med allt, du behöver, till ett väldigt förmånligt pris).
Obligatorisk olycksfallsförsäkring: SEK. 70,- / dag.
Du tar med egen skyddutrustning för sågning med motorsåg på mark, dock måste hjälmen ha hakrem.
Möjlighet till enklare boende i samband med utbildningen finns.
Boka plats? Kolla kurstillfällen här. Sen boka här. 

Läs eller ladda hem broschyr för CPT (Certified Professional TreeClimber) -utbildningarna och -certifieringarna:
 


 

Se eller ladda  hem broschyr för CPT-B -utbildning och -certifiering

Läs eller ladda hem Certifieringskrav för 
CPT, B-utbildningen och -certifieringen: --->

Se tider för utbildningar.

Se mera om B-utbildningen i trädklättring och sektionsfällning här.


Yttranden från tidigare deltagare.

 B-kurs.